Tại sao phải khám sức khỏe tổng quát định kỳ?

Tại sao phải khám sức khỏe tổng quát định kỳ?

Trong suốt thời gian hơn 30 năm kể từ khi bước chân vào nghề y đến nay, bản thân đã chứng kiến biết bao cảnh thương tâm vì bệnh tật mà người bệnh phải gánh chịu hậu quả đến mức “hết phương cứu chữa” do phát hiện bệnh quá muộn

Xem chi tiết