Tầm nhìn - Sứ mệnh

 

Tầm Nhìn

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe uy tín hàng đầu tại Việt Nam được cộng đồng đón nhận. 

Sứ Mệnh

Xây dựng một hệ thống y tế chất lượng và dịch vụ chăm sóc tối ưu, đáp ứng tốt nhất nhu cầu cộng đồng, góp phần cải thiện môi trường y tế địa phương.