Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, thành viên của Hoàn Mỹ, đã giành hai giải thưởng tại Lễ trao giải thưởng quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 18 |

Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc, thành viên của Hoàn Mỹ, đã giành hai giải thưởng tại Lễ trao giải thưởng quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 18

27-09-2019

Vào ngày 12 tháng 9, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc đã vinh dự nhận được hai giải thưởng danh giá tại Lễ trao giải thưởng quản lý bệnh viện châu Á năm 2019, đánh bại hơn 500 đề cử khác từ 129 bệnh viện ở 17 quốc gia khác nhau trên khắp Châu Á.

Bà Nguyễn Thục Anh, Giám đốc điều hành của Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, đã được trao giải thưởng Vàng “Giám đốc điều hành Bệnh viện của Năm”. Đây cũng là lần đầu tiên một CEO từ Việt Nam nhận được giải thưởng danh giá này. Bà Nguyễn Thức Anh nhờ những sáng kiến, nỗ lực trong việc cải tiến chất lượng chăm sóc bệnh nhân và nâng cao văn hóa an toàn người bệnh trong toàn bệnh viện. Ban giàm khảo đã gọi chiến dịch ‘Gemba Power Walk” của bà Thục Anh (Gemba là tên một địa điểm ở Nhật Bản) là một chương trình tiên phong trên toàn bệnh viện nhằm thúc đẩy sự đồng cảm và văn hóa đầu tiên về an toàn.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc cũng đã nhận được giải thưởng Xuất sắc cho Bệnh viện địa phương cải tiến nhất. Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với Bv Hạnh Phúc từ tháng 1 năm 2018 để thực hiện một số chương trình cải tiến chất lượng. Do sự tận tâm và nhiệt tình của đội ngũ nhân viên của mình, sự tiến bộ đã được công nhận một cách xuất sắc.

Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc là một trong số ít các bệnh viện nhận được những giải thưởng thành tích xuất sắc hai năm liên tiếp.