Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước

Ấp 3, xã Tiến Hưng, Tp Đồng Xoài, T Bình Phước

SĐT: 02713 897 997

Email: binhphuoc@hoanmy.com

NHÀ TUYỂN DỤNG HẤP DẪN NĂM 2020 | Hoàn Mỹ Bình Phước

NHÀ TUYỂN DỤNG HẤP DẪN NĂM 2020

13-05-2020

𝐓𝐚̣̂𝐩 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐘 𝐊𝐡𝐨𝐚 𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐌𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐓𝐨𝐩 𝟓𝟎 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐃𝐮̣𝐧𝐠 𝐇𝐚̂́𝐩 𝐃𝐚̂̃𝐧 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟎

Ngày 07/05/2020, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ được vinh dự xướng tên trong 𝐓𝐨𝐩 𝟓𝟎 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐃𝐮̣𝐧𝐠 𝐇𝐚̂́𝐩 𝐃𝐚̂̃𝐧 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟎 từ kết quả khảo sát do Anphabe (công ty tiên phong tại Việt Nam về giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng toàn diện) thực hiện với hơn 𝟐𝟑.𝟐𝟏𝟐 𝐜𝐚̂𝐮 𝐭𝐫𝐚̉ 𝐥𝐨̛̀𝐢 của sinh viên từ 𝟗𝟑 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐥𝐨̛́𝐧 trên toàn quốc.

Thành quả này đánh dấu nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể nhân viên của Hoàn Mỹ trong việc đưa thương hiệu Hoàn Mỹ đến gần hơn với người dân nói chung và sinh viên - nguồn nhân lực tiềm năng - nói riêng.

Trở thành một trong 𝟓𝟎 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐃𝐮̣𝐧𝐠 𝐇𝐚̂́𝐩 𝐃𝐚̂̃𝐧 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐕𝐨̛́𝐢 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟎 không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời cam kết của Hoàn Mỹ trong việc phát triển một môi trường làm việc lý tưởng, góp phần xây dựng hệ thống y tế ngày càng hiện đại để chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng ngày càng tốt hơn.
--------------------
Thông tin chi tiết xem tại: https://www.hoanmy.com/hoan-my-top-50-thuong-hieu-nha-tuyen…

#HoanMy #TapdoanYkhoaHoanMy #BestEmployerofChoice #genZ