Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước

Ấp 3, xã Tiến Hưng, Tp Đồng Xoài, T Bình Phước

SĐT: 02713 897 997

Email: binhphuoc@hoanmy.com

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra | Hoàn Mỹ Bình Phước

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra

13-02-2020

 

Công văn hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra của Sở y tế Bình Phước.

https://drive.google.com/open?id=1wTZQsiNwDZ7SeU385WMh4sWlYPMcfyhK