Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước

Ấp 3, xã Tiến Hưng, Tp Đồng Xoài, T Bình Phước

SĐT: 02713 897 997

Email: binhphuoc@hoanmy.com

Tháng 8 năm 2017, Bệnh viện trở thành một thành viên của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, trong thời gian sau đó, Bệnh viện tập trung vào và đã thực hiện các công tác sau:

Thay đổi về chất lượng Bệnh viện;
Cải thiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn;
Đơn giản hóa quy trình KCB tại Bệnh viện;
Thay đổi và áp dụng quy trình KCB không ứng trước tiền đối với các trường hợp cấp cứu;
Thực hiện quy trình phát thuốc và thực hiện thuốc đến từng người bệnh điều trị nội trú;
Tăng cường các chương trình từ thiện vì cộng đồng: KCB miễn phí tại các địa bàn trong Tỉnh, các chương trình Healthtalk.