Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước

Ấp 3, xã Tiến Hưng, Tp Đồng Xoài, T Bình Phước

SĐT: 02713 897 997

Email: binhphuoc@hoanmy.com

Chiến Lược

Chúng tôi luôn tạo ra Giá trị và Phát triển bền vững dựa trên Năng lực cốt lõi và Thương hiệu sẵn có trong thị trường mục tiêu. Để hiện thực hóa chiến lược, chúng tôi sẽ:

- Tối ưu hóa những tài sản hiện có

- Mở rộng dịch vụ lân cận

- Tìm kiếm những cơ hội mới

- Đầu tư thỏa đáng vào phát triển nguồn nhân lực

- Nâng cao chuẩn mực chăm sóc y tế theo định hướng JCI

 

Giá Trị Cốt Lõi

Mọi hoạt động và quyết định của chúng tôi đều dựa trên giá trị cốt lõi

- Lợi ích của bệnh nhân

- Sáng tạo và không ngừng hoàn thiện

- Tinh thần trách nhiệm cao nhất

- Tinh thần hợp tác

- Liêm minh chính trực

 

Slogan Bệnh Viện:

"Tân tâm chăm sóc" là tôn chỉ hoạt động của đội ngũ nhân viên y tế Hoàn Mỹ. Tại Hoàn Mỹ, bệnh nhân không chỉ được chăm sóc đúng cách mà còn nhận được sự tận tình trong thăm hỏi, chăm sóc như người thân với cái tâm của người thầy thuốc và tinh thần trách nhiệm nghề y cao nhất.

Cam kết chăm sóc người bệnh bằng cái tâm Hoàn Mỹ!