Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước

Ấp 3, xã Tiến Hưng, Tp Đồng Xoài, T Bình Phước

SĐT: 02713 897 997

Email: binhphuoc@hoanmy.com

  • Đặng Văn Đẩu

     Giám Đốc Bệnh Viện (CEO)

  • BS CKII ĐẶNG VĂN ĐẨU

    GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN