CTCP Y Khoa Hoàn Mỹ

ĐC: Phòng 1103, Maritime Bank Tower, Lầu 11, Số 180-192,P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, VN

ĐT: (028) 3820 6001- E:contactus@hoanmy.com

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018 | Hoàn Mỹ Bình Phước
Góc truyền thông, Tin tức, Thông...

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018

30-11-2018

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH TỰ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN:

1. Tổng các tiêu chí được áp dụng đánh giá:  82/83

2. Tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99% 

3. Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 4.04/5 

Người kiểm tra: Phòng quản lý chất lượng

Ngày kiểm tra: 28/11/2018