CTCP Y Khoa Hoàn Mỹ

ĐC: Phòng 1103, Maritime Bank Tower, Lầu 11, Số 180-192,P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM, VN

ĐT: (028) 3820 6001- E:contactus@hoanmy.com

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 83 TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN | Hoàn Mỹ Bình Phước

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 83 TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

29-10-2019

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 83 TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Mời truy cập vào đường link sau:

https://drive.google.com/open?id=1TYVHgdFyCTKUe7sSMk8sdNOLRk6N65zd