Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước

Ấp 3, xã Tiến Hưng, Tp Đồng Xoài, T Bình Phước

SĐT: 02713 897 997

Email: binhphuoc@hoanmy.com

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 83 TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN | Hoàn Mỹ Bình Phước

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 83 TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

29-10-2019

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ 83 TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Mời truy cập vào đường link sau:

https://drive.google.com/open?id=1TYVHgdFyCTKUe7sSMk8sdNOLRk6N65zd